Predsjednik

od root
Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu

Mr. Semir Efendić

Rođen je 4. septembra 1983. godine u Goraždu. Magistar je javne uprave, a osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu završio je kao jedan od naboljih studenata u generaciji 2007. godine. Diplomirao je na predmetu “Politička filozofija”. Postdiplomski studij završio je na Fakultetu za ekonomiju i administraciju Univerziteta Malaya u Kuala Lumpuru u Maleziji, koji se ubraja među 100 najboljih univerziteta u svijetu.
 
Zbog visokog prosjeka ocjena na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu bio je angažovan i kao demonstrator na predmetima “Opća politologija” i “Historija socijalne i političke misli u BiH”.
 
Još u toku dodiplomskog studija započeo je sa profesionalnom edukacijom u oblasti političke prakse vezane za procese demokratizacije jugoistočne Evrope i integracije regiona u Evropsku uniju. U organizaciji “Robert Šuman” instituta prošao je seriju edukacija kroz ciklus “Mladi lideri jugoistočne Evrope” koja je obuhvatala različite teme iz pomenutih oblasti, a održavala se u gradovima Evropske unije – Beču, Briselu, Štokholmu, Budimpešti, itd.
 
Veoma značajna radna iskustva i znanjs stekao je u periodu od 2007 – 2009. godine, djelujući u Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Uporedo sa postdiplomskim studijem 2009. godine radio je i u privatnoj kompaniji “MAC’s Medical”, gdje je bio angažovan sve do novembra 2012. godine.
 
Semir Efendić, trenutno, predstavlja Općinu Novi Grad Sarajevo, ali i Bosnu i Hercegovinu u dva značajna tijela van granica: predstavnik je Bosne i Hercegovine u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, na prijedlog Saveza Općina i Gradova FBiH,  ali i kopredsjednik i član Upravnog odbora Unije općina turskog svijeta (TDBB), koja broji preko 1.100 općina i gradova iz 28 zemalja svijeta.
07.11.2021. godine, mr. Semir Efendić imenovan je za Predsjednika Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Predsjednik SBiH:

  • predstavlja i zastupa Stranku;
  • rukovodi radom Predsjedništva SBiH;
  • koordinira rad organa Stranke;
  • preko organa Stranke, pokreće raspravu i rješavanje političkih i drugih pitanja od važnosti za Stranku;
  • osigurava jedinstvo djelovanja svih organa Stranke;
  • saziva Kongres i predsjedava Kongresom do izbora Radnog predsjedništva;
  • u slučajevima nemogućnosti sazivanja Predsjedništva SBiH, može donositi odluke iz nadležnosti Predsjedništva SBiH, koje taj organ naknadno verifikuje;
  • predlaže Glavnom odboru SBiH popunu organa Stranke do 1/3 članova, ukoliko za to postoji potreba;
  • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Stranke.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.