Stručna služba SBiH

od root

Za potrebe obavljanja  administrativnih,  finansijskih,  analitičkih,  informativnih,  istraživačkih, tehničkih i drugih poslova u SBiH organizuje se Stručna služba .

Broj članova Stručne službe i djelokrug njihovog rada utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, koji na prijedlog generalnog sekretara SBiH usvaja Predsjedništvo SBiH.

Radom Stručne službe SBiH neposredno rukovodi generalni sekretar SBiH.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.