Generalni sekretar SBiH

od root

Stranka ima generalnog sekretara kojeg na prijedlog  Predsjednika  SBiH bira Glavni odbor SBiH.

  • Generalni sekretar organizira i koordinira rad Stranke; 
  • preduzima operativne mjere na izvršavanju odluka centralnih organa Stranke; stara se o zakonitosti rada Stranke; 
  • pomaže predsjednicima organa Stranke u sazivanju sjednica i organizaciji rada; 
  • brine i odgovoran je za izvršavanje odluka Predsjedništva i Glavnog odbora SBiH; 
  • usklađuje rad općinskih, gradskih i kantonalnih/regionalnih organizacija;
  •  jedan je od naredbodavaca za korištenje sredstava Stranke; 
  • ovlaštena je osoba za podnošenje finansijskih izvještaja Centralnoj izbornoj komisiji; 
  • bavi se unutrašnjim organizacionim pitanjima Stranke; zadužen je za informisanje i vrši i druge poslove koje mu povjere centralni organi Stranke.
  • Za svoj rad generalni sekretar odgovara  predsjedniku,  Predsjedništvu i Glavnom odboru SBiH.

Generalni   sekretar   svoju   dužnost   može   obavljati   profesionalno   o   čemu   odluku donosi Predsjedništvo SBiH.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.