PROGRAMSKA DEKLARACIJA

Svjesni geopolitičkog položaja Bosne i Hercegovine i historijskih tokova kroz koje je prolazila u svom hiljadugodišnjem postojanju, oslanjajući se na kontinuitet njene državnosti, imajući u vidu međunarodne i regionalne odnose, privrženi multietničkom i multikulturalnom karakteru naše države, bezrezervno stojeći na braniku cjelovitosti i nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Stranka za Bosnu i Hercegovinu usvaja Programsku deklaraciju:

1. IZGRADNJA FUNKCIONALNE BOSNE I HERCEGOVINE I USTAVNE PROMJENE

Bosnu i Hercegovinu je potrebno urediti kao funkcionalnu demokratsku - građansku državu na temelju proklamovanih evropskih demokratskih vrijednosti. Prije svega, neophodno je kroz ustavne reforme, implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava i kroz izmjene izbornog zakonodavstva prekinuti diskriminaciju građana unutar izbornog sistema kakva ne postoji ni u jednoj drugoj evropskoj državi modernog doba.

3. DRŽAVNA IMOVINA

Bosna i Hercegovina ima 53,26% državne i 46,74% privatne imovine. Iako je Visoki predstavnik još 2004. godine donio Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, do danas nisu prestali pokušaji njene uzurpacije i preuzimanja od strane entiteta. Istina, takvi pokušaji je puno izražajniji u bh. entitetu RS. Državna imovina na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine je imovina svih njenih građana i ujedno resurs koji može doprinijeti ubrzanom razvoju cijele zemlje. Isključivo institucije države Bosne i Hercegovine prema utvrđenim procedurama mogu raspolagati svojom imovinom.

5. PORODICA I NATALITET 

Porodica kao osnovna ćelija društva mora biti u fokusu svih nivoa vlasti. Cijeli region bilježi pad nataliteta i ako ne spasimo porodice izgubiće se svaki smisao politike i ekonomije. Nemoguće je i inferiorno osigurati napredak ekonomije i standarda života bez stabilne porodice i pozitivnog nataliteta. Svjedoci smo činjenice da će ubrzo sve zemlje regije biti prinuđene da uvoze radnu snagu, bez koje će doći do drastičnog pada ekonomskog standarda. Pitanje porodice i nataliteta ne smije biti program jedne stranke, nego svih država u regiji. Trenutna demografska struktura Bosne i Hercegovine ukazuje na ubrzano starenje stanovništva i pad nataliteta,...

7. DEMOBILIZIRANI BRANIOCI

Stranka za BiH čvrsto stoji na stanovništvu da su demobilizirani branioci BiH vodili pravednu i legitimnu borbu za opstanak države i biološki opstanak naroda. Moralno je neprihvatljivo, a historijski pogrešan bilo kakav pokušaj njihovog “izjednačavanja” sa snagama koje su vršile agresiju i genocid. Shodno tome, prioritet Stranke za BiH je vraćanje dostojanstva demobiliziranim braniocima i zaštita vrijednosti odbrambenog rata. Nećemo dozvoliti falsifikovanje historijskih činjenica utvrđenih od strane međunarodnih sudskih instanci, niti ćemo dozvoliti devalviranje vrijednosti i časnih ciljeva odbrambenog rata.

9. OBRAZOVANJE, NAUKA, SPORT I KULTURA

Obrazovanje i nauka su oblast koja se mora posmatrati sa posebnom pažnjom. Potrebno je stvoriti neophodne pretpostavke za uključivanje svih modernih komunikacionih tehnologija u obrazovni i naučni proces. U vremenu kada obrazovanje i nauka ne bi smjeli poznavati bilo kakve nacionalne granice, u našoj državi još uvijek imamo dvije škole pod jednim krovom. Bošnjacima i drugim građanima koji ga koriste se negira pravo na bosnski jezik, a nastavni programi dijela škola u bosanskohercegovačko...

11. ENERGETSKI SEKTOR, PUTNA INFRASTRUKTURA I TURIZAM

Stranka za Bosnu i Hercegovinu je inicirala pokretanje najvećeg ciklusa ulaganja u Bosnu i Hercegovinu u njenoj istoriji, a to su prije svega koridor 5c odmah nakon zavrsetka agresije na BiH, kao i energetski sektor u mandatu 2006.-2010. godina. Da smo imali političku podršku, Koridor 5c bi bio gotov još 2003. godine, što bi u potpunosti transformisalo bosanskohercegovačko društvo. Kada je u pitanju ulaganje u energetski sektor, danas bi imali ekonomiju nekoliko puta jaču i zadržali bi stanovništvo u zemlji, posebno mlade. Energetski sektor bi ...

2. EUROATLANSKI PUT I VANJSKA POLITIKA

Daje se bezrezervna podrška punopravnom članstvu u NATO savezu i Evropskoj uniji čime se nastavlja politika koju je Stranka za Bosnu i Hercegovinu po ovom pitanju provodila od svog osnivanja. Stranka za Bosnu i Hercegovinu i kadrovi koji su obavljali ključne pozicije tokom i nakon agresije na našu domovinu, učestvujući u svim reformama koje su gradile državu i njene institucije nakon okončanja agresije, dali su historijski doprinos u odbrani nezavisnosti i cjelovitosti Bosne i Hercegovine.

4. EKONOMIJA I TRŽIŠTE RADA

Ekonomski program Stranke za BiH fokusiran je na pronalaženje rješenja koja u kratkom roku mogu obezbijediti stabilan ekonomski rast, stvoriti više radnih mjesta i povećati ukupni nacionalni dohodak. Stranka za BiH smatra neophodnim primjenu koordiniranog pristupa aktivnostima u cilju bržeg i snažnijeg pokretanja privrede, povećanja zaposlenosti i rasta ekonomije. Primarno se usmjerava na pokretanje snažnog investicionog ciklusa, to jeste privlaćenje stranog i aktiviranje domaćeg kapitala, stavljanjem raspoloživih resursa u funkciju razvoja...

6. MLADI

Odlazak mladih se ne može zaustaviti deklaracijama i pozivima da ostanu u zemlji, nego konkretnim političkim i ekonomskim potezima, koji će stvoriti izvijesnost i pozitivan ambijent življenja, kao preduslov da mladi ne mijenjaju svoju zemlju za tuđu. Da bi asporbovala intelektualne i kvalifikacione potencijale mladih, Bosna i Hercegovina mora imati ekonomiju na nivou razvoja koji im može ponuditi zaposlenje u različitim djelatnostima. Pored jake ekonomije, osnovni preduslov za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini su društvena i finansijska sigurnost i izvijesnost.Bez toga nema ni investicija, ni rasta ekonomije, a posljedično ni zadržavanja mladih.

8. DIJASPORA I ODRŽIVI POVRATAK

Prema raspoloživim podacima, izvan Bosne i Hercegovine živi preko 1,500.000 bosanskohercegovačkih građana sa tendencijom svakodnevnog povećavanja tog broja. Osnovno obilježje bosanskohercegovačke dijaspore je strukturalna, etnička, polna i dobna izdiferenciranost, teritorijalna razruđenost i nepovezanost, obrazovna raznolikost, te nedovoljna funkcionalna i institucionalna povezanost sa domovinom. Kao takva, sa sve većim ...

10. ZDRAVSTVENI SEKTOR

Zdravstvena  zaštita je od posebnog interesa i primarni prioritet, odnosno temeljna odrednica kvaliteta ljudskog života i osnovni preduslov socio-ekonomskog  razvoja. Stanje u našem društvu nas tjera na hitnu akciju i implementaciju niza mjera u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite stanovništva. Nažalost, nemaju svi građani ista prava po osnovu zdravstvene zaštite, što se može deklarisati kao povreda osnovnih ljudskih prava. Stranka za BiH je stava da je od ključnog značaja za zdravstveni sektor implementacija donesenih zakonskih rješenja u praksi, a posebno Zakona o zdravstvenoj zaštiti,  Zakona o pravima i obavezama  pacijenata...

12. NEPOTIZAM I KORUPCIJA.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu će se predano zalagati kako bi se iz društva iskorijenili ili na najmanju moguću mjeru sveli nepotizam i korupcija, koji su nažalost postali svakodnevnica našeg društva. Kao jednu od mjera prevencije gomilanja moći i uticaja pojedinca, Stranka za BiH će uspostavljati takvu strukturu članstva u kojoj niko neće moći obavljati dvije funkcije u institucijama sistema. Organi Stranke za BiH će najstrožije sankcionisati sve oblike podmićivanja, zahtijevanja mita, zloupotrebe položaja, pronevjere, nepotizma, pogodovanja u javnim oglasima za zapošljavanje i javne nabavke, te sukobe intersa radi sticanja koristi.

1. IZGRADNJA FUNKCIONALNE BOSNE I HERCEGOVINE I USTAVNE PROMJENE

Bosnu i Hercegovinu je potrebno urediti kao funkcionalnu demokratsku - građansku državu na temelju proklamovanih evropskih demokratskih vrijednosti. Prije svega, neophodno je kroz ustavne reforme, implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava i kroz izmjene izbornog zakonodavstva prekinuti diskriminaciju građana unutar izbornog sistema kakva ne postoji ni u jednoj drugoj evropskoj državi modernog doba.

2. EUROATLANSKI PUT I VANJSKA POLITIKA

Daje se bezrezervna podrška punopravnom članstvu u NATO savezu i Evropskoj uniji čime se nastavlja politika koju je Stranka za Bosnu i Hercegovinu po ovom pitanju provodila od svog osnivanja. Stranka za Bosnu i Hercegovinu i kadrovi koji su obavljali ključne pozicije tokom i nakon agresije na našu domovinu, učestvujući u svim reformama koje su gradile državu i njene institucije nakon okončanja agresije, dali su historijski doprinos u odbrani nezavisnosti i cjelovitosti Bosne i Hercegovine.

3. DRŽAVNA IMOVINA

Bosna i Hercegovina ima 53,26% državne i 46,74% privatne imovine. Iako je Visoki predstavnik još 2004. godine donio Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, do danas nisu prestali pokušaji njene uzurpacije i preuzimanja od strane entiteta. Istina, takvi pokušaji je puno izražajniji u bh. entitetu RS. Državna imovina na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine je imovina svih njenih građana i ujedno resurs koji može doprinijeti ubrzanom razvoju cijele zemlje. Isključivo institucije države Bosne i Hercegovine prema utvrđenim procedurama mogu raspolagati svojom imovinom.

4. EKONOMIJA I TRŽIŠTE RADA

Ekonomski program Stranke za BiH fokusiran je na pronalaženje rješenja koja u kratkom roku mogu obezbijediti stabilan ekonomski rast, stvoriti više radnih mjesta i povećati ukupni nacionalni dohodak. Stranka za BiH smatra neophodnim primjenu koordiniranog pristupa aktivnostima u cilju bržeg i snažnijeg pokretanja privrede, povećanja zaposlenosti i rasta ekonomije. Primarno se usmjerava na pokretanje snažnog investicionog ciklusa, to jeste privlaćenje stranog i aktiviranje domaćeg kapitala, stavljanjem raspoloživih resursa u funkciju razvoja...

5. PORODICA I NATALITET 

Porodica kao osnovna ćelija društva mora biti u fokusu svih nivoa vlasti. Cijeli region bilježi pad nataliteta i ako ne spasimo porodice izgubiće se svaki smisao politike i ekonomije. Nemoguće je i inferiorno osigurati napredak ekonomije i standarda života bez stabilne porodice i pozitivnog nataliteta. Svjedoci smo činjenice da će ubrzo sve zemlje regije biti prinuđene da uvoze radnu snagu, bez koje će doći do drastičnog pada ekonomskog standarda. Pitanje porodice i nataliteta ne smije biti program jedne stranke, nego svih država u regiji. Trenutna demografska struktura Bosne i Hercegovine ukazuje na ubrzano starenje stanovništva i pad nataliteta,...

6. MLADI

Odlazak mladih se ne može zaustaviti deklaracijama i pozivima da ostanu u zemlji, nego konkretnim političkim i ekonomskim potezima, koji će stvoriti izvijesnost i pozitivan ambijent življenja, kao preduslov da mladi ne mijenjaju svoju zemlju za tuđu. Da bi asporbovala intelektualne i kvalifikacione potencijale mladih, Bosna i Hercegovina mora imati ekonomiju na nivou razvoja koji im može ponuditi zaposlenje u različitim djelatnostima. Pored jake ekonomije, osnovni preduslov za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini su društvena i finansijska sigurnost i izvijesnost.Bez toga nema ni investicija, ni rasta ekonomije, a posljedično ni zadržavanja mladih.

7. DEMOBILIZIRANI BRANIOCI

Stranka za BiH čvrsto stoji na stanovništvu da su demobilizirani branioci BiH vodili pravednu i legitimnu borbu za opstanak države i biološki opstanak naroda. Moralno je neprihvatljivo, a historijski pogrešan bilo kakav pokušaj njihovog “izjednačavanja” sa snagama koje su vršile agresiju i genocid. Shodno tome, prioritet Stranke za BiH je vraćanje dostojanstva demobiliziranim braniocima i zaštita vrijednosti odbrambenog rata. Nećemo dozvoliti falsifikovanje historijskih činjenica utvrđenih od strane međunarodnih sudskih instanci, niti ćemo dozvoliti devalviranje vrijednosti i časnih ciljeva odbrambenog rata.

8. DIJASPORA I ODRŽIVI POVRATAK

Prema raspoloživim podacima, izvan Bosne i Hercegovine živi preko 1,500.000 bosanskohercegovačkih građana sa tendencijom svakodnevnog povećavanja tog broja. Osnovno obilježje bosanskohercegovačke dijaspore je strukturalna, etnička, polna i dobna izdiferenciranost, teritorijalna razruđenost i nepovezanost, obrazovna raznolikost, te nedovoljna funkcionalna i institucionalna povezanost sa domovinom. Kao takva, sa sve većim ...

9. OBRAZOVANJE, NAUKA, SPORT I KULTURA

Obrazovanje i nauka su oblast koja se mora posmatrati sa posebnom pažnjom. Potrebno je stvoriti neophodne pretpostavke za uključivanje svih modernih komunikacionih tehnologija u obrazovni i naučni proces. U vremenu kada obrazovanje i nauka ne bi smjeli poznavati bilo kakve nacionalne granice, u našoj državi još uvijek imamo dvije škole pod jednim krovom. Bošnjacima i drugim građanima koji ga koriste se negira pravo na bosnski jezik, a nastavni programi dijela škola u bosanskohercegovačko...

10. ZDRAVSTVENI SEKTOR

Zdravstvena  zaštita je od posebnog interesa i primarni prioritet, odnosno temeljna odrednica kvaliteta ljudskog života i osnovni preduslov socio-ekonomskog  razvoja. Stanje u našem društvu nas tjera na hitnu akciju i implementaciju niza mjera u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite stanovništva. Nažalost, nemaju svi građani ista prava po osnovu zdravstvene zaštite, što se može deklarisati kao povreda osnovnih ljudskih prava. Stranka za BiH je stava da je od ključnog značaja za zdravstveni sektor implementacija donesenih zakonskih rješenja u praksi, a posebno Zakona o zdravstvenoj zaštiti,  Zakona o pravima i obavezama  pacijenata...

11. ENERGETSKI SEKTOR, PUTNA INFRASTRUKTURA I TURIZAM

Stranka za Bosnu i Hercegovinu je inicirala pokretanje najvećeg ciklusa ulaganja u Bosnu i Hercegovinu u njenoj istoriji, a to su prije svega koridor 5c odmah nakon zavrsetka agresije na BiH, kao i energetski sektor u mandatu 2006.-2010. godina. Da smo imali političku podršku, Koridor 5c bi bio gotov još 2003. godine, što bi u potpunosti transformisalo bosanskohercegovačko društvo. Kada je u pitanju ulaganje u energetski sektor, danas bi imali ekonomiju nekoliko puta jaču i zadržali bi stanovništvo u zemlji, posebno mlade. Energetski sektor bi ...

12. NEPOTIZAM I KORUPCIJA.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu će se predano zalagati kako bi se iz društva iskorijenili ili na najmanju moguću mjeru sveli nepotizam i korupcija, koji su nažalost postali svakodnevnica našeg društva. Kao jednu od mjera prevencije gomilanja moći i uticaja pojedinca, Stranka za BiH će uspostavljati takvu strukturu članstva u kojoj niko neće moći obavljati dvije funkcije u institucijama sistema. Organi Stranke za BiH će najstrožije sankcionisati sve oblike podmićivanja, zahtijevanja mita, zloupotrebe položaja, pronevjere, nepotizma, pogodovanja u javnim oglasima za zapošljavanje i javne nabavke, te sukobe intersa radi sticanja koristi.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.