Nadzorni odbor

od root

Kongres SBiH na prijedlog Predsjedništva SBiH, bira Nadzorni odbor SBiH koji ima pet članova.

U Nadzorni odbor  ne mogu biti birani članovi Predsjedništva i Glavnog odbora SBiH.

Nadzorni odbor SBiH na prvoj sjednici iz reda svojih članova bira predsjednika i zamjenika.

Nadzorni odbor SBiH nadzire primjenu propisa SBiH, zakonitost rada i materijalno-finansijsko poslovanje SBiH, te obavlja i druge poslove predviđene Statutom ili odlukama Kongresa i Glavnog odbora SBiH.

Nadzorni odbor  podnosi godišnji  izvještaj  Glavnom odboru  SBiH,  a  Kongresu  SBiH  kada zasjeda.

Način rada Nadzornog odbora SBiH bliže se uređuje Poslovnikom o radu.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.