Politički savjet SBiH

od root

Stranka za Bosnu i Hercegovinu ima Politički savjet.

Politički savjet je savjetodavno tijelo SBiH.

Politički savjet SBiH raspravlja o općim političkim pitanjima, programu, strategiji djelovanja SBiH, predlaže organima Stranke programske dokumente, posebno u vezi sa izborima, potiče nove aktivnosti Stranke i građanske inicijative, razmatra konkretna pitanja, te daje preporuke i mišljenja organima Stranke.

Predsjednika i članove Političkog savjeta SBiH bira i razrješava Glavni odbor SBiH na prijedlog Predsjedništva SBiH.

Predsjednik Političkog savjeta SBiH se bira među istaknutim članovima Stranke. Članovi Političkog savjeta SBiH biraju se među istaknutim članovima SBiH, a članovi mogu biti i istaknuti pojedinci koji nisu članovi SBiH, a prihvataju osnovna programska načela SBiH.

Politički savjet SBiH ima i zamjenika predsjednika kojeg bira Politički savjet SBiH.

Politički savjet SBiH radi u sjednicama koje saziva predsjednik Političkog savjeta. Na poziv predsjednika Političkog savjeta sjednicama mogu prisustvovati i istaknuti stručnjaci za pojedina područja koji nisu članovi Političkog savjeta.

Politički savjet SBiH donosi poslovnik o svom radu.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.