KV SBIH SARAJEVO: Od 2019. godine do danas Kanton Sarajevo se zadužio za 660 miliona KM!

od Press Služba SBiH
KV SBIH SARAJEVO: Od 2019. godine do danas Kanton Sarajevo se zadužio za 660 miliona KM!

Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo zadnjih godinu dana upozorava i ukazuje na enormno zaduženje Kantona Sarajevo.

U dokumentu nazvanom Smjernice fiskalne i ekonomske politike Kantona Sarajevo za period 2025.- 2027. tabelarno je dat prikaz stanja kredita na 31.12.2023. godine.

Prema istom, ukupan iznos kredita u otplati iznosi 504.504.152,75 KM. Rate glavnice i kamata će već u 2026. godini dostići cca 120 miliona KM.

Istovremeno, u dokumentu se daje naznaka da u ovaj obračun nisu uračunati krediti čija realizacija još nije započela, obaveze za date garancije ino i domaćih kredita, koji su u momentu izrade dokumenta, u postupku zaduživanja itd. Kada dodamo i ove iznose na stanje zaključno sa 31.12.2023. godine dobijemo ukupno zaduženje Kantona Sarajevo u visini od cca 850.000.000 KM.

Stanje ukupnog duga na dan 31.12.2019. godine iznosilo je 191.000.000 KM i ovaj dug nastao je nakon osnivanja Kantona Sarajevo do 2019. godine. Dakle, u periodu preko 20 godina Kanton se zadužio za 191.000.000 KM, a u periodu od 2019. godine do danas, samo 6 godina, za 660.000.000 KM.

Kantonalno vijeće Stranke za Bosnu i Hercegovinu izražava nadu da će mlađahni kadar u Vladi KS shvatiti da oni ne zadužuju samo sebe, i sve nas, već i svoju djecu i unuke. Trenutni ino krediti i domaći krediti od cca 505 miliona KM će biti uvećani, kako rekosmo, do iznosa od 850 miliona KM, a naznake su da to nije kraj, tako da Kanton Sarajevo se kreće ka probijanju zakonskog limita i “zaključavanja” Kantona po pitanju kreditnih zaduženja.

Stranke Trojke u ovom bezumnom zaduživanju svih nas opravdat će riječi iz naslova ovog saopćenja “DUG ĆE BITI ZAO DRUG”, poručili su iz Stranke za BiH

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.