Objavljene liste SBiH za skupštine kantona

od Press Služba SBiH
Objavljene liste SBiH za skupštine kantona

Stranka za Bosnu i Hercegovinu predala je utvrđene kandidatske liste Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) za predstojeće Opće izbore na kojima su imena kandidata za skupštine kantona u Federaciji BiH.

Kada je u pitanju Skupština Kantona Sarajevo izbornu listu Stranke za BiH predvodi predsjednik SBiH Semir Efendić, dok je uz nosioca liste za Kanton Sarajevo na drugom mjestu doktorica Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović. Na rednom broju tri je Muamer Bandić, nekadašnji ministar u Vladi Kantona Sarajevo, a iza njega aktuelna zastupnica SBiH u Skupštini KS Admela Hodžić. Osim njih na listi se nalaze vijećnici općinskog vijeća Novi Grad Elza Gaković i Jasmin Smjećanin, kao i vijećnici Bego Gljiva iz Vogošće i Salko Japalak iz Hadžića. Pored ovih javnosti poznatih imena na listi se nalaze brojni stručnjaci iz različitih oblasti, ali dominiraju mlada lica sa kojima SBiH očekuje značajnu podršku u Kantonu Sarajevo.

Kako je potvrđeno na ranije sjednici Predsjedništva, nosioci lista po kantonima su: Hasan Handžić (Zeničko dobojski kanton), Mirnes Gušić (Tuzlanski kanton), Adis Bubalo (Hercegovačko neretvanski kanton), Nedžada Tolja (Srednjobosanski kanton), Damir Žuga (Bosansko podrinjski kanton), Nisvet Jusić (Unsko sanski kanton) i Safet Pilić (Kanton 10), saopšteno je iz SBiH.

U Hercegovačko- neretvanskom kantonu SBiH izlazi na izbore u koaliciji sa Platformom za progres, a u
Unsko – sanskom kantonu u koaliciji sa Strankom penzionera BiH. Lista za SBK bit će objavljena naknadno.

U nastavku su imena svih kandidata SBiH za skupštine kantona.

Izborna jedinica 209 (KS)

 1. Semir Efendić
 2. Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović
 3. Muamer Bandić
 4. Admela Hodžić
 5. Jasmin Šaljić
 6. Elza Gaković
 7. Eman Vukotić
 8. Jasmin Smječanin
 9. Emina Hodžić
 10. Salko Japalak
 11. Miralda Fazlibašić-Muslić
 12. Enes Peštek
 13. Amina Memović
 14. Bego Gljiva
 15. Edin Čano
 16. Lejla Hadžić
 17. Kemal Čaušević
 18. Emina Džaferović
 19. Ahmed Hujdurović
 20. Selma Pršeš
 21. Emina Mašić
 22. Haris Džaferović
 23. Suanita Banda
 24. Ermin Nezić
 25. Almir Mušanović
 26. Lamija Kalajdžić Nurkić
 27. Darko Ninić
 28. Dženita Mrakić
 29. Haris Ćuhara
 30. Srđan Lazić
 31. Fatima Mujagić
 32. Ismir Pleh
 33. Alma Bečirević
 34. Hamid Karga
 35. Anel Krkalić
 36. Lidija Madunić
 37. Muhamed Redžović
 38. Hajrija Kovačević
 39. Muhamed Stovrag
 40. Almir Gekić

Izborna jedinica 204 (ZE-DO)

 1. Hasan Handžić
 2. Adnana Karahasanović
 3. Rešad Merdić
 4. Sefedin Hodžić
 5. Anela Brdarević
 6. Eldin Ganić
 7. Muvedeta Kadrić
 8. Zahid Kurbašić
 9. Azra Delibašić
 10. Adnan Rahimić
 11. Adriana Pavlić
 12. Amer Ivazović
 13. Adna Delić
 14. Juso Omerašević
 15. Bego Avdušinović
 16. Ramila Mahmutović
 17. Kenan Hodžić
 18. Amra Čelebić
 19. Ernad Deljkić
 20. Edhem Fejzić
 21. Jasmina Handžić
 22. Hajrudin Zekić
 23. Rukija Plančić
 24. Nermin Dinarević
 25. Mirza Dorić
 26. Rabija Hadžan
 27. Esmer Čelebić
 28. Elmina Šehić
 29. Samir Hasanbašić
 30. Nermin Dedić
 31. Alma Rahmanović
 32. Emir Šljivo
 33. Merisa Frljak
 34. Ernad Bedak
 35. Selbin Ahmetović
 36. Ajna Husanović
 37. Eniz Sinanović
 38. Mirela Latifović
 39. Sadet Zilkić
 40. Selmir Mujaković

Izborna jedinica 203 (TK)

 1. Mirnes Gušić
 2. Đuzada Ibrišimović
 3. Asmir Hasić
 4. Džemal Jukan
 5. Slobodanka Iljukić Pranjić
 6. Mirsad Muhamedbegović
 7. Senad Đogić
 8. Mirnesa Šećić
 9. Dženana Bošnjaković
 10. Mehmed Bikodušić
 11. Lejla Mukinović
 12. Senajil Husić
 13. Sanela Husejnović
 14. Esad Čanić
 15. Fikret Okanović
 16. Jasna Baraković
 17. Suad Hadžić
 18. Maksida Hodžić
 19. Emir Salihović
 20. Admir Hrustanović
 21. Munevera Rahmanović Hrbat
 22. Safet Kahrimanović
 23. Hava Mešić
 24. Nuraga Junuzović
 25. Adnan Šerak
 26. Amila Meštrić
 27. Alen Turbić
 28. Maida Korajac
 29. Kasim Salihović
 30. Medmed Džihanović
 31. Azima Biberkić
 32. Hamdija Jukan
 33. Amira Vejzović
 34. Edin Džambić
 35. Nedim Selimović
 36. Ajla Salkanović
 37. Ervin Alić
 38. Belkisa Lapandić
 39. Irfan Hasukić
 40. Zoran Jovanović

 

Izborna jedinica 207 (HNK)

Koalicija Stranka za Bosnu i Hercegovinu- Platforma za progres

 1. Adis Bubalo
 2. Ehlimana Dževlan
 3. Dino Vrce
 4. Aldin Džino
 5. Zerina Balić
 6. Alen Jazvin
 7. Armel Sitar
 8. Amela Tiro
 9. Djevada Žiko
 10. Dženis Macić
 11. Melisa Tabak
 12. Edin Peco
 13. Mediha Hadžajlić
 14. Emil Đelmo
 15. Admir Balavac
 16. Enisa Bukvić
 17. Zuhdija Ahmetović
 18. Muamera Skender-Macić
 19. Ranko Šmulja
 20. Zijad Tahirović
 21. Milada Berberović
 22. Armin Alić
 23. Almedina Kurtović
 24. Mirsad Džajić
 25. Haris Šoše
 26. Sabina Pehić-Ovnović
 27. Himzo Muhibić
 28. Najla Begović
 29. Amar Peco
 30. Nedžad Mehmedović
 31. Amela Hadžić
 32. Džemal Macić
 33. Ena Boloban

Izborna jedinica 205(BPK)

 1. Damir Žuga
 2. Anela Jamak
 3. Amel Begović
 4. Merita Zorlak
 5. Elvir Žigo
 6. Nirzama Džemidžić
 7. Edin Aganović
 8. Laris Lapo
 9. Enisa Ramić
 10. Armin Bukva
 11. Amina Muratspahić
 12. Zijad Bardak
 13. Smajović Amra
 14. Kenan Halilović
 15. Kurtović Admir
 16. Fatima Dedović
 17. Eldin Rišljanin
 18. Elma Nevorić
 19. Mirnes Pašalić
 20. Eldin Parganlija
 21. Nasiha Helać
 22. Rašid Tanjo
 23. Dijana Šipka
 24. Fadil Salković
 25. Edin Subašić
 26. Alisa Hrustić-Maslan
 27. Ešef Žuga
 28. Arnela Samjović
 29. Ejub Kovač
 30. Ismir Dedović

Izborna jedinica 201 (USK)

Koalicija Stranka za Bosnu i Hercegovinu- SPU Stranka penzionera

 1. Nisvet Jusić
 2. Jasmina Midžić
 3. Samra Mehić
 4. Fikret Šljivar
 5. Adnan Lipovača
 6. Ivana Rukavina
 7. Milan Nedimović
 8. Lejla Šahinović-Kedić
 9. Anela Rahmenović
 10. Ermin Karić
 11. Mirjana Brajdić,
 12. Senad Sulejmanagić
 13. Aida Ibrahimpašić
 14. Edin Napreljac
 15. Aldin Kurtagić
 16. Zana Kahrić
 17. Ramiz Čizmić
 18. Suada Čović
 19. Dženis Toromanović
 20. Amar Midžić
 21. Amra Arnautović
 22. Ahmet Hambašić
 23. Alma Sijamhodžić
 24. Amar Kulenović
 25. Muhamed Kržalić
 26. Mensa Ibrahimović
 27. Mustafa Joldić
 28. Amina Makić
 29. Muhamed Mehmedović
 30. Enes Šušnjar

Izborna jedinica 210 (Kanton 10)

 1. Safet Pilić
 2. Almedina Kmetaš
 3. Ismet Strujo
 4. Salih Poparić
 5. Izet Ključo
 6. Jusuf Kmetaš
 7. Samir Čolić

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.