PORODICA I NATALITET

od root

Porodica kao osnovna ćelija društva mora biti u fokusu svih nivoa vlasti. Cijeli region bilježi pad nataliteta i ako ne spasimo porodice izgubiće se svaki smisao politike i ekonomije.

Nemoguće je i inferiorno osigurati napredak ekonomije i standarda života bez stabilne porodice i pozitivnog nataliteta. Svjedoci smo činjenice da će ubrzo sve zemlje regije biti prinuđene da uvoze radnu snagu, bez koje će doći do drastičnog pada ekonomskog standarda. Pitanje porodice i nataliteta ne smije biti program jedne stranke, nego svih država u regiji.

Trenutna demografska struktura Bosne i Hercegovine ukazuje na ubrzano starenje stanovništva i pad nataliteta, kao i na značajan udio neaktivnih i nekvalifikovanih osoba u radno sposobnom stanovništvu. Poseban problem predstavlja izražena migracija kvalifikovane radne snage, naročito mladih, u zemlje Evropske unije. Istovremeno, već duži vremenski period smanjuje se broj učenika i studenata. Ubjeđeni smo da je osnovni razlog pada nataliteta direktno vezan za retrogrande politike koje su ubile nadu u kvalitetniji i bolji život i stvorile ambijent u kojem niko ne vjeruje u mogućnost stvaranja budućnosti za buduća pokoljenja.

Stranka za BiH će učiniti sve da promjeni takav ambijent i ponudi rješenja za spašavanje porodice, kao osnovne ćelije društva, koja će planirati svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Jedan od priritetnih zadataka Stranke za BiH u ovom segmentu, će svakako biti usmjeren na nastavak aktivnosti u pravcu ujednačavanja prava po osnovu porodiljskih naknada svim građankama u Bosni i Hercegovini, te osiguravanja povoljnijih izvora finansiranja za prvo rješavanje stambenog pitanja.

Stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja radno sposobnom stanovništvu treba biti omogućeno zasnivanje radnog odnosa i stabilnih primanja čime bi se trajno osigurala egzistencija porodice i stvorili preduslovi za njeno proširenje i ostanak u Bosni i Hercegovini.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.