ENERGETSKI SEKTOR, PUTNA INFRASTRUKTURA I TURIZAM

od root

Stranka za Bosnu i Hercegovinu je inicirala pokretanje najvećeg ciklusa ulaganja u Bosnu i Hercegovinu u njenoj istoriji, a to su prije svega koridor 5c odmah nakon zavrsetka agresije na BiH, kao i energetski sektor u mandatu 2006.-2010. godina. Da smo imali političku podršku, Koridor 5c bi bio gotov još 2003. godine, što bi u potpunosti transformisalo bosanskohercegovačko društvo.

Kada je u pitanju ulaganje u energetski sektor, danas bi imali ekonomiju nekoliko puta jaču i zadržali bi stanovništvo u zemlji, posebno mlade. Energetski sektor bi bio motor razvoja svih drugih privrednih oblasti. Međutim, ne smijemo posustati i trebamo ponovo insistirati na pokretanju iskorištavanja energetskih kapaciteta, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije. Bosna i Hercegovina ima velike kapacitete u hidro, vjetro i solarnim izvorima.

Posebno su zanimljive najnovije tehnologije kada je u pitanju pravljenje protočnih centrala, koje ne uništavaju rijeke, a imaju velike proizvodne kapacitete. Stranka za BiH predano je radila na formuliranju energetske strategije Bosne i Hercegovine i modalitetima razvoja energetskog sektora. Rezultat takvog rada je Plan investicionog ulaganja u izgradnju novih elektroenergetskih objekata (termo, hidro i vjetroelektrana) koji je Parlament Federacije BiH usvojio 2009. godine, ali nažalost zbog promjene političkih okolnosti nikada nije došlo do njegove realizacije. Primarno je opredjeljenje da ti objekti budu u vlasništvu države Bosne i Hercegovine, kako bi se obezbijedila energetska nezavisnost Bosne i Hercegovine.

Aktiviranjem investicionih projekata Bosna i Hercegovina stiče realne izglede da se u kratkoročnom periodu nametne kao regionalni proizvođač i najveći regionalni izvoznik električne energije, koji bi upošljavao kapacitete različitih industrijskih sektora, a posebno metaloprerađivačke, građevinske i transportne djelatnosti. Stranka za BiH će nastaviti insistirati i zahtijevati donošenje Zakona o gasu na nivou Bosne i Hercegovine, kao preduslova za kvalitetno uređenje tržišta gasa. Potrebno je intenzivirati aktivnosti na realizaciji projekata razvoja primarne gasne mreže koja ima više ulaza u Bosnu i Hercegovinu, kako bi sistem bio sigurniji.

Sigurnosti u snadbijevanju gasom u vrijeme  najveće potrošnje zemnog gasa postigla bi se i izgradnjom podzemnih skladišta zemnog gasa. Stranka za BiH nastoji ubrzati donošenje zakonske regulative o nafti i naftnim derivatima, kako bi se stvorile pretpostavke za nastavak istraživanja i eventualne ekspoloatacije nafte na području Bosne i Hercegovine, i to u Tuzlanskom bazenu, Sarajevsko-Zeničkom bazenu i području Dinarida. Uz zamah u elektroenergetskom, gasnom i naftnom sektoru, neophodno je ubrzati izgradnju cestovne infrastrukture. Kao nulti prioritet ocijenjeno je spajanje Krajine sa Centralnom Bosnom, kao i konačno povezivanje juga i sjevera zemlje autoputem. Tuzla, kao najveći privredni centar države mora biti uvezana u mrežu autoputeva, koji pružaju najbržu konekciju sa Sarajevom kao glavnim gradom. Sve ostale prateće prikljične magistralne i lokalne puteve potrebno je modernizirati kako bi se podigla sigurnost i brzina prometa vozila. Skraćivanje vremena putovanja između gradova direktno utiče na produktivnost ekonomije i rast standarda. Razvoj i modernizacija metalne i  namjenske industrije u skladu sa NATO standardima i smjernica još je jedan od prioriteta djelovanja u narednom periodu. Bosna i Hercegovina mora ostati bezrezervno privržena euroatlanskom putu, ali u isto vrijeme uvijek spremna braniti integritet i suverenitet države u slučaju ugrožavanja od strane onih koji imaju aspiracije prema prisvajanju teritorije naše domovine. Agresija na Bosnu i Hercegovinu je pokazala da su vlastiti kapaciteti u namjenskoj industriji od strateškog značaja za opstanak i odbranu zemlje i svih njenih građana.

Posebna pažnja će se posvetiti proširenju proizvodnog programa, kako bi ojačali snagu namjenske industrije i povećali izvoz, ali razvili i tehnička znanja potrebna za jačanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao buduće punopravne članice NATO-a. Poznata je činjenica da Bosna i Hercegovina raspolaže bogatim prirodnim i historijskim nasljeđem, kojem nažalost nije posvećena dužna pažnja. Ovo nasljeđe predstavlja izuzetan resurs za jačanje turističkih potencijala.

Cijeneći značaj jedinstvenog blaga kojim raspolaže naša država, Stranka za BiH će poduzeti aktivnosti radi očuvanja i racionalnog korištenja unikatnih prirodnih dobara, područja zaštićenih zbog naglašene pejzažne vrijednosti, ugroženih i rijetkih vrsta i staništa biljaka i životina, te bogatog kulturno- historijskog nasljeđa. Stranka za BiH će se zauzeti za donošenje jedinstvene strategije upravljanja takvim resursima, a posebno osiguravanja stabilnog izvora finansiranja njihove održivosti, te upis na svjetsku listu kulturnog i prirodnog nasljeđa (UNESCO lista) svih dobara naglašene i unikatne pejzažne, građevinske i arhitektonske vrijednosti.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.