EKONOMIJA I TRŽIŠTE RADA

od root

Ekonomski program Stranke za BiH fokusiran je na pronalaženje rješenja koja u kratkom roku mogu obezbijediti stabilan ekonomski rast, stvoriti više radnih mjesta i povećati ukupni nacionalni dohodak.

Stranka za BiH smatra neophodnim primjenu koordiniranog pristupa aktivnostima u cilju bržeg i snažnijeg pokretanja privrede, povećanja zaposlenosti i rasta ekonomije. Primarno se usmjerava na pokretanje snažnog investicionog ciklusa, to jeste privlaćenje stranog i aktiviranje domaćeg kapitala, stavljanjem raspoloživih resursa u funkciju razvoja, a prije svega resursa obnovljivih izvora energije kojima BiH raspolaže. U tom smislu neophodno je intenzivirati izgradnju saobraćajne infrastrukture – cestovnog, željezničkog i riječnog saobraćaja, provesti digitalnu transformaciju privrede i reformu javne uprave.

Stimuliranjem rasta domaće proizvodnje, posebno izvozno orijentisane, koja mora imati adekvatnu finansijsku podršku bankarskog sektora, te usmjerenim nastupom BH privrede na inostranim tržištima, jačanjem ekonomske diplomatije, smanjenjem poreskog opterećenja, a naročito obaveznih doprinosa na plaće i proširenjem poreskog obuhvata i osnovice, bi se podigla konkurentnost BH privrede na međunarodnom i domaćem tržištu.

Pod pretpostavkom pozitivnih kretanja glavnih odrednica ekonomskog rasta, privatne potrošnje i investicija, kao i oporavka što većeg broja djelatnosti, te rješavanja internih strukturnih problema u industriji, projicira se rast ekonomije. Jedan od ključnih prioriteta je osiguranje likvidnosti i stabilnosti budžeta koja će omogućiti stabilnost u isplati penzija, boračkih i socijalnih naknada, te svih ostalih davanja ugroženim kategorijama društva.

Stanje na tržištu rada je i dalje usložnjeno zbog činjenice da je u posljednjem periodu izražen trend smanjenja radne snage zbog iseljavanja radnosposobnog, a posebno kvalifikovanog stanovništva. Pri svemu navedenom, činjenica je da zaposlenost u neformalnoj ekonomiji tj. „rad na crno“ i dalje iskrivljuje stvarnu sliku zaposlenosti. Stranka za BiH smatra potrebnim provođenje integralne reforme na tržištu rada, zajedno sa obrazovnim sektorom, kojom će se osigurati poluge za uspostavljanje optimalnog odnosa ponude i potražnje radne snage, te biti obuhvaćene mjere zaštite radnih mjesta putem stručnog obrazovanja radnika, ali i nezaposlenih osoba, mjere smanjenja fiskalnog opterećenja radi stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja, te mjere prilagođavanja obrazovnih programa novim tehničko-tehnološkim uslovima i zahtjevima poslovnih aktivnosti.

Prioritet je omogućiti jednak pristup za sve na tržištu rada i promovisanje rodne ravnopravnosti i inkluzivnost. Ovakvim pristupom, uz odlučnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te optimiziranje javne administracije, Stranka za BiH će stvoriti pretpostavke za održavanje poslovanja konkuretnih sektora i povećanje konkurentnosti proizvodnje posebno malih i srednjih preduzeća, čime bi se doprinijelo i izgradnji poduzetničke ekonomije. Adekvatan odgovor na navedene izazove i pravovremeno djelovanje na tržištu rada, moguće je ostvariti jedino kroz multidisciplinarni pristup, sinergijsko delovanje i uz optimalno korištenje resursa svih relevantnih sudionika koji mogu doprinijeti poboljšanju ekonomskog stanja, provođenju reformi u zakonskom okviru koji utiče na tržište rada, ali i poboljšanju drugih društvenih prilika koje utiču na tržište rada.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.