MLADI

od root

Odlazak mladih se ne može zaustaviti deklaracijama i pozivima da ostanu u zemlji, nego konkretnim političkim i ekonomskim potezima, koji će stvoriti izvijesnost i pozitivan ambijent življenja, kao preduslov da mladi ne mijenjaju svoju zemlju za tuđu. Da bi asporbovala intelektualne i kvalifikacione potencijale mladih, Bosna i Hercegovina mora imati ekonomiju na nivou razvoja koji im može ponuditi zaposlenje u različitim djelatnostima.

Pored jake ekonomije, osnovni preduslov za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini su društvena i finansijska sigurnost i izvijesnost. Bez toga nema ni investicija, ni rasta ekonomije, a posljedično ni zadržavanja mladih. Pored mladih, Bosna i Hercegovina gubi i ljude u srednjim godinama koji napuštaju zemlju sa kompletnim porodicama. Nerijetko takve porodice imaju dobre poslove, ali ne vjeruju da postoji nada u bolje sutra. Stranka za BiH će svojim djelovanjem stvoriti preduslove kako bi se zaustavio egzodus stanovništva, a posebno mladih kvalifikovanih kadrova koji predstavljaju najznačajniji potencijal i resurs Bosne i Hercegovine.

Osiguravanjem stabilnih fondova za stipendiranje mladih, stvaranjem preduslova za obavljanje stručne prakse tokom školovanja kod poslodavaca, uspostavljanjem fondova za potporu rješavanju stambenih pitanja mladih, te drugim oblicima podrške, Stranka za BiH će dati puni doprinos kvalitetnoj integraciji mladih kako na tržište rada, tako i u sve ostale društvene tokove njihove domovine

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.