Zastupnica SBiH Admela Hodžić u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog izmjena i dopuna zakona iz oblasti boračke populacije  

od Press Služba SBiH
Zastupnica SBiH Admela Hodžić u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog izmjena i dopuna zakona iz oblasti boračke populacije  

Zastupnica Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Skupštini Kantona Sarajevo Admela Hodžić, uputila je u skupštinsku proceduru Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja Bosne i Hercegovine.

Riječ je o inicijativi koja bi pripadnicima Armije Republike BiH koji su se vratili u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska, a kojima je posljednja prijava prebivališta u Federaciji BiH, bila u Kantonu Sarajevo, osigurala prava koja im nisu data u zakonima u manjem bh.entitetu.

“ Izmjene i dopune zakona, govore i obrađuje pitanja koja su u nadležnosti Kantona Sarajevo. Smatram da je neophodno za naše građane koji pripadaju braniteljskoj populaciji i koja je najzaslužnija za odbranu naše zemlje omogućiti barem dio minimalnih prava koja se odnose na veoma važnu zdravstvenu i životnu skrb, a koju sigurno neće dobiti u entitetu RS, i svi znamo zašto je to tako. Jedinu pomoć i zaštitu koju mogu dobiti zavisi upravo od naše brige i empatije prema ovoj populaciji. Borce Armije Republike BiH moramo priznavati i uvažavati na poseban način i u RS-u kao što to radimo i ovdje u Kantonu Sarajevo”, navela je Hodžić.

Izmjene bi podrazumijevale da se ovoj populaciji omogući zdravstvena zaštita, banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija), naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu, prava po osnovu preostale radne sposobnosti. Traži se i prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje, stipendiranje, pravo na obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu, prednost pri smještaju u đačke i studentske domove.

Pored toga, izmjene i dopune zakona obuhvatile bi i naknade troškova dženaze – sahrane, podizanje nišana – nadgrobnog spomenika, pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti. Također, još jedna od bitnih izmjena odnosila bi se i na pravo na dječiji dodatak, ali i pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći, kao i novčana egzistencijalna naknada, te dodjelu sredstava za održivi povratak.

Predloženim izmjenama i dopunama, smatra Hadžić, bila bi uklonjena diskriminacija ove vrste.

Uslovi za ostvarivanje dopunskih prava:

(1) Prava po ovom zakonu mogu ostvariti branioci koji su proveli u Oružanim snagama RBiH najmanje godinu dana i lice koje je kao maloljetno stupilo u Oružane snage RBiH u periodu datom u definiciji branioca po federalnom zakonu, pod uslovom da ne postoje okolnosti iz člana 36. federalnog zakona.

(2) Jedan od uslova ostvarivanja prava po ovom zakonu za lica iz člana 1. ovog zakona je da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Kantona, najmanje deset godina neprekidno do 1.1. one godine u kojoj se predaje zahtjev za ostvarivanje dopunskog prava i odnosi se na prava iz čl. 27., 31., 32., 33., 34., 36., 51., 56. i 63. Izuzetno, za lica koja ostvaruju prava iz čl. 40. i 67. ovog zakona, dužina neprekidnog prebivališta/boravišta na području kantona propisana je u tim članovima. Za ostvarivanje ostalih prava po ovom zakonu uslov je da imaju prebivališta/boravišta na području kantona i na dan predaje zahtjeva za ostvarivanje prava, a na lica iz čl. 29. i 35. ovog zakona ovaj uslov se ne primjenjuje.

(3) Pojam “neprekidno” iz stava (2) ovog člana podrazumijeva i prekide u boravištu/prebivalištu, ne duže od tri mjeseca u toku jedne kalendarske godine, ukoliko se isti odnose na prijavu u mjesto prijeratnog prebivališta. Ovako definiran pojam “neprekidno” ne odnosi se na čl. 40. i 67. ovog zakona, jer korisnici ovih prava moraju imati kontinuitet boravka bez prekida.

(4) Jedan od uslova ostvarivanja prava po ovom zakonu za lica iz člana 1. ovog Zakona je da umjesto uslova, iz stava (2) ovog člana koji glasi “najmanje deset godina neprekidno do 1.1. one godine u kojoj se predaje zahtjev za ostvarivanje dopunskog prava“ mogu ostvariti prava ako su se vratili u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska, pod uslovom da im je poslednja prijava prebivališta u Federaciji Bosne i Hercegovine, bila u Kantonu Sarajevo, do dana posljednje prijave za povratak, odnosno obnove stambene jedinice u mjestu povratka u entitetu Republika Srpska. Ostvarivanje prava iz ovog stava se odnose isključivo na ostvarivanje prava iz člana 6. (Dopunska prava), stava (1) pod: a), b), c), h), i), j), k), t), u), v), aa), bb), cc), hh).

Press SBiH

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.