Admela Hodžić: Sarajevo nema centar za upravljanje videonadzorom. Tražili smo sredstva za ovu namjenu, naš amandman je odbijen

od Press Služba SBiH
Admela Hodžić: Sarajevo nema centar za upravljanje videonadzorom. Tražili smo sredstva za ovu namjenu, naš amandman je odbijen

 

Zastupnica Stranke za BiH u Skupštini Kantona Sarajevo Admela Hodžić, oglasila se putem svog Facebook profila povodom aktuelnih dešavanja i narušene sigurnosne situacije u Kantonu Sarajevo.

Njenu izjavu prenosimo u cjelosti:

– Klub stranke za BiH je amandmanom za prijedlog Budžeta Kantona Srajevo za 2022. godinu tražio da se pozicija u budžetu pod nazivom Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i nabavka opreme doda u nazivu „sa sistemom video nadzora u Kantonu Sarajevo” i uvećava sa planiranih 100.100,00 KM na 10.100.100,00 navedena pozicija je u okviru razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova ekonomski kod 821600, HAX028 i, 038F.

Da se umanji sa pozicije Nabavka helikoptera, ekonomski kod 821300,NOV,038F, razdio Ministarstvo unutrašnjih poslova, za 10 miliona.

Ispred Kluba je dato i sljedeće obrazloženje:

Svjedočimo dugogodišnjoj narušenoj sigurnosnoj situaciji u Kantonu Sarajevo i nedopustivo je da Sarajevo nema centar za upravljanje video nadzorom. Posebno je porazno da je takav uspostavljen u svim općinama manjeg bh entiteta i na svim izlazima iz Sarajeva, a da unutar Kantona Sarajevo gdje je i glavni grad države nema funkcionalnog sistema video nadzora niti u saobraćaju niti na drugim frekventnim lokacijama.

Stav predlagača na naš amandman je bio da se ne prihvata sa sljedećim obrazloženjem:

Nabavka opreme je već planirana u predloženom Budžetu, a Vlada KS prioritetno planira nabavku helikoptera, a izgradnja novog objekta će biti planirana kada za to budu ispunjene sve predradnje kako bi se ista realizovala.

Svjedoci smo skoro svakodevnih nemilh događaja na ulicama Kantona Sarajevo sa kobnim posljedicama gdje živote gube nevini građani. Sa druge strane oni koji prouzrokuju ovakve tragedije su višestruki povratnici u vršenju istih i sličnih djela zbog neadekvatnog nadzora i kontrole koja se može prevenirati većim prisustvom policije, strožijim kaznama i video nadzorom uvezanim i kontroliranim iz jednog centra.

Tražili smo i tada, a tražimo i sada da se ubrzaju „sve potrebne predradnje“ ili kako god da se to naziva u stručnoj terminologiji jer svaki izgubljeni život nikakvo obrazloženje ne može opravdati i apelujem na ministra MUP-a gospodina Katicu koji je i sada, a bio je ministar i tada kada smo podnijeli amandman, najodgovornija osoba za poduzimanje svih potrebnih radnji za preveniranje i sigurnost u Kantonu Sarajevo – ,  izjavila je Admela Hodžić.

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.