Čeljo, delegat SBiH: Porodiljama u Federaciji i povratnicama u RS-a trebalo osigurati naknade od 1.000 KM kako bi pospješili natalitet koji je u padu

od root
Čeljo, delegat SBiH: Porodiljama u Federaciji i povratnicama u RS-a trebalo osigurati naknade od 1.000 KM kako bi pospješili natalitet koji je u padu

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na sjednici održanoj 26.maja, u četvrtak, usvojio je Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH). Zakon, između ostalog, propisuje naknadu za porodilje koje nisu u radnom odnosu u iznosu 30% prosječne plate u Federaciji, a naknada se isplaćuje 12 mjeseci. Sredstva se isplaćuju iz kantonalnih budžeta, a kantoni su dužni uskladiti svoje propise sa ovim zakonom i otpočeti sa primjenom u roku od tri mjeseca.

Senad Čeljo, delegat Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) pozdravio je donošenje ovog Zakona, s obzirom da će se njime koliko toliko, popraviti demografska slika jer se zadnjih godina Federacija BiH suočena s padom nataliteta. Bijela kuga jedan je od vodećih problema u zemlji.

Zakon je usvojen, dok uloženi amandmani nisu imali podršku. Za delegata Stranke za BiH uloženi amandman kojim je predloženo da sve majke u Federaciji BiH imaju primanja za vrijeme porodiljskog odsustva od 1.000 KM, odnosno u visini prosječne plate u Federaciji, je opravdan, posebno imajući u vidu da se Bosansko-podrinjski kanton suočava sa velikim demografskim problemima, što zbog migracije, tako i zbog negativnog prirodnog priraštaja. Čeljo navodi da bi se u svim kantonima naknada morala utvrditi u iznosu prosječne plate u Federaciji BiH kako je to već urađeno u Kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu.

Imali smo amandman da se odredba od 30% briše kako bi naknada majci porodilji iznosila 1.000 KM, na nivou prosječne plate u FBiH. Federalna vlada to nije prihvatila, dok je za mene iz više razloga ovaj amandman bio prihvatljiv. Jedan od razloga je što je određujemo donju granicu naknade majci porodilji, to je 30 posto prosječne plate u Federaciji. Kantoni svojim zakonima, propisima, mogu te naknade povećati. Trenutno imamo situaciju da KS i TK, kako je amandmanom predloženo, majci porodilji koja nije u radnom odnosu isplaćuju po 1.000 KM, dok se majkama koje su u radnom odnosu obezbjeđuje razlika ukoliko je njena naknada u porodiljskom odsustvu manja od tog iznosa. To bi, po mom mišljenju, bila bila jedna od boljih pronatalitetnih mjera. Ovako, desit će nam se da imamo migraciju stanovništva prema ova dva kantona da bi ostvarila ta prava. Ako bi sve kantone obavezali da porodiljama minimum bude prosječna plata u Federaciji spriječili bi ove trendove, a sigurno bi pospješili natalitet koji je u padu – podcrtao je Čeljo.

SBiH-ov delegat stava je da se ova naknada treba isplaćivati i za porodilje koje imaju status povratnika u manjem bh. entitetu Republika Srpska (RS).

Šta je s majkama porodiljama koje imaju status povratnika u RS, kakvu poruku njima šaljemo.? Ponovo stimulišemo ljude da se odjavljuju iz RS i prijavljuju u Federaciju, pogotovu u ove kantone koji izdvajaju značajnija sredstva za porodilje. Imat ćemo tu situaciju, a pričamo stalno o održivom povratku. Stava sam da bi Vlada FBiH trebala imati osjećaj za majke porodilje koje imaju status povratnika u RS da ovu naknadu isplaćuju na teret budžeta Federacije BiH – poručio je Čeljo.

Video:

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.