Ministar Aganović (SBiH) o usklađenosti zakonodavstva BPK Goražde sa Federacijom: Tražimo povećanje egzistencijalne naknade za 25% po mjesecu učešća u OS

od root
Ministar Aganović (SBiH) o usklađenosti zakonodavstva BPK Goražde sa Federacijom: Tražimo povećanje egzistencijalne naknade za 25% po mjesecu učešća u OS

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji je usklađen sa federalnim zakonom koji regulišu ovu oblast.

Zakon koji će stupanjem na snagu uveliko uticati na boračko-invalidsku oblast radilo je ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde kojim rukovodi ministar iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) Edin Aganović. Inače, u aprilu ove godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica FBiH, koji je nametnuo obavezu nižim nivoima vlasti usklađivanje propisa, što je SBiH-ov ministar među prvima uradio.

Ministar Aganović potvrdio je da je osnovni razlog za izradu novog Prijedloga zakona u BPK Goražde za boračko-invalidsku oblast usklađivanje sa federalnim zakonima ali i poboljšanje samog teksta važećeg Zakona o izmjenama i dopunama koje su podstaknute uočenim nedostacima u primjeni istog.

– Konkretno, ono što je novina i što smo mi svakako predložili tiče se uvođenja u pravo supružnika demobilisanih boraca u pravo na egzistencijalnu naknadu, te djece šehida i poginulih branilaca, koja su imala pravo na porodičnu invalidninu a koja su po ranijem zakonskom rješenju nakon prestanka primanja porodične invalidnine i navršenih 25 godina života, gubili prava. Stupanjem na snagu ovog zakona na nivou našeg kantona oni će imati pravo da uživaju sva dopunska prava, a poznato je da ih u zakonu ima trideset – kazao je ministar Aganović.

Također, zakonskim rješenjem na nivou FBiH stvorena je obaveza svim kantonima donošenje podzakonskih akata koji će prilikom zapošljavanja u institucije čiji je osnivač kanton ili federacija osigurati direktnu prednost pri zapošljavanju boračke populacije, a ne u smislu da imaju prednost kako je to bilo do sada pod jednakim uslovima.

Ovim Zakonom propisano je da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvarili supruga umrlog demobiliziranog branioca ukoliko na dan podnošenja zahtjeva nema navršenih 57 godina života, te ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji za mjesec decembar 2018.godine i ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, a ujedno i utvrđena obaveza kantonalnim organima da svojim propisima regulišu predmetno pravo.

Ministarstvo za boračka pitanja dostavit će prema Vladi BPK Goražde prijedlog odluke za povećanje osnovice za obračun egzistencijalne naknade sa četiri na pet konvertibilnih maraka po mjesecu učešća u Oružanim snagama (OS). Dakle, riječ je o povećanju od 25 %, a kako bismo to ispoštovali, mi smo unutar budžeta izvršili preraspodjelu sredstava i osigurali sredstva za isplatu do kraja godine – istakao je ministar Aganović.

SBiH PRESS

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.