Ministar Muhamedbegović : “Veliki iskorak u pristupu sistemskog rješavanja problema s kojima se susreću osobe s autizmom”

od root
Ministar Muhamedbegović : “Veliki iskorak u pristupu sistemskog rješavanja problema s kojima se susreću osobe s autizmom”

Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je jednoglasno na sjednici održanoj 26. 04. Prijedlog Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam Tuzla.

“Nakon 10 godina od pokretanja inicijative za osnivanje Centra za autizam mi smo danas usvojili Zakon i napravili veliki iskorak u pristupu profesionalnog i humanog rješavanja problema koji se zove autizam. U maju bi smo pristupili formiranju organa rukovođenja, odnosno Upravnog odbora, a zatim bi UO raspisao konkurs za v.d. direktora i time bi mi ispunili početne stavke˝, izjavio je ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK Mirsad Muhamedbegović (SBiH) .
Ministar je dodao i to da je plan u avgustu krenuti sa uvođenjem prvih korisnika, jer je u Budžetu Tuzlanskog kantona planirano 500.00 KM za početni rad i aktivnosti Centra. Osim toga 100.000 KM je predviđeno za opremu i potrebna nastavna pomagala.

Vlada je ostavila mogućnost za pravovremenu reakciju i ukoliko se pojave i dodatni, neplanirani, troškovi Centra.
Podsjećamo, djelatnosti Centra za autizam u Tuzli, između ostalog, bit će rano otkrivanje autizma kod djece, individualni i grupni logopedski i defektološki tretman djece i osoba s poremećajima iz autističnog spektra, izrada individulanog plana i prognoza, psiho-socijalna podrška, edukacija roditelja, djece i osoba s poremećajima iz autističnog spektra. Predviđeno je da Centar ima predškolski, osnovni i srednji odgoj i obrazovanje, kao i obrazovanje odraslih iz autističnog spektra.

SBiH PRESS

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.