SBiH: NOVA ISTOČNA GASNA INTERKONEKCIJA-ENERGETSKI UDAR NA BIH

od root
SBiH: NOVA ISTOČNA GASNA INTERKONEKCIJA-ENERGETSKI UDAR NA BIH

Stranka za Bosnu i Hercegovinu dostavlja na uvid javnosti prijedlog PREDNACRTA MEĐUDRŽAVNOG SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SRBIJE, KOJU PREDSTAVLJA VLADA REPUBLIKE SRPSKE .

Nakon izgrađenog gasovoda preko rijeke Save (Brod) kojim nije ispoštovan niti jedan zakon BiH i nakon kamena temeljca za hidroelektranu Buk Bijela kojom nije ispoštovana procedura predviđena zakonima BiH sada se Vijeću ministara dostavlja novi projekat “NOVA ISTOČNA INTERKONEKCIJA BIH-REPUBLIKA SRBIJA” na pravcu Republika Srbija/BiH-Bijeljina-Banja Luka-Prijedor-Novi Grad koja je označena kao nacionalni projekat od strateškog značaja, odlukom Vlade Republike Srpske od 30.05.2019. godine. “Nacionalni projekat” znači projekat od značaja za BiH proglašen odlukom Vlade RS?

Kada sve zemlje Evrope nastoje i užurbano rade da se oslobode ruskog gasa sada se Vijeću ministara predlaže da ozakoni početak projekta nastavka izgradnje Balkanskog toka/Turskog toka preko teritorije BiH i kojim bi se opet preuzimao samo ruski gas.

U samom sporazumu, u njegovoj preambuli tačka 7., velikodušno se nudi Federaciji BiH da će preko realizacije ovog projekta biti osigurano nesmetano snabdjevanje FBiH prirodnim gasom. Sada manji entitet u BiH Republika Srpska “rješava” sigurnost snabdjevanja FBiH prirodnim gasom gasovodom koji nema uopće poveznice sa trenutnim pravcem snabdjevanja na tački Zvornik.

Pored ovoga, članom 11. ovog sporazuma BiH preuzima odgovornost za štetu ako prije početka izgradnje ili tokom same izgradnje odustane od realizacije projekta. Znači, ako projekat propadne u RS-u BiH preuzima svu odgovornost za štetu koja će onda biti isplaćena Srbiji.

Stranka za BiH želi da vjeruje da niko od predstavnika u FBiH nije učestvovao u izradi ovog dokumenta niti da je preuzimao bilo kakve obaveze jer je ovaj projekat u direktnoj suprotnosti sa stavovima EU o postepenom napuštanju uvoza ruskog gasa. Ujedno, FBiH se nudi i prirodni gas sa LNG Terminala u Grčkoj pravcem Grčka-Bugarska-Srbija zanemarujući projekat Južne interkonekcije kojim bi se gas preuzimao sa LNG Terminala Krk i samo jednom transportnim putem preko Hrvatske.

Javnosti se dostavljaju ovi dokumenti kako bi se na vrijeme osujetili planovi zarobljavanja BiH ruskim gasom i kako bi se na vrijeme spriječila realizacija dogovora Putin-Dodik kada je nova Istočna interkonekcija i dogovorena. Tražimo od predstavnika FBiH u Vijeću ministara da odbiju predloženi sporazum, a vlasti u FBiH da odbiju bilo kakav razgovor na ovu temu i ubrzaju realizaciju projekta Južne interkonekcije djelima, a ne samo retorikom. Južna interkonekcija je jedini projekat u BiH kojim se diversificiraju izvori snabdjevanja gasom, a manji entitet Republika Srpka neka realizuje gasne projekte bez kubika gasa iz FBiH jer ta potrošnja joj je upravo i potrebna da bi gasovod Nova Istočna interkonekcija imao uopće šta da transportuje.

SBiH PRESS

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.