Predstavnici UPFBiH i Stranke za BiH razgovarali o smanjenju doprinosa, zadržavanje radne snage i povećanju plaće zaposlenih u realnom sektoru

od root
Predstavnici UPFBiH i Stranke za BiH razgovarali o smanjenju doprinosa, zadržavanje radne snage i povećanju plaće zaposlenih u realnom sektoru

Delegacija Udruženja poslodavaca u FBiH u okviru predstavljanja i promocije dokumenta “Šta poslodavci očekuju od vlasti” održala je 30. decembra 2022. godine sastanak sa predsjednikom i članovima Stranke za BiH.

Tokom sastanka predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović je naglasio neriješena i otvorena pitanja koja opterećuju privredu u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini generalno.

Trenutno poslovanje karakterišu visoka opterećenja cijene rada, neprimjereno skupi i opterećujući doprinosi, porezi i brojni parafiskalni i fiskalni nameti. Poseban problem je sve veći nedostatak radne snage i evidentno već postoje čitave grane privrede koje ne mogu osigurati radnu snagu za svoje potrebe. Poslodavci su već naglašavali da radne snage nedostaje u proizvodnji, prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, uslužnim djelatnostima, drvnoj industriji i dr. Kako bi se stanje u što kraćem roku popravilo predstavnici UPFBiH upoznali su predstavnike Stranke za BiH o potrebi što brže intervencija posebno u oblasti smanjenja doprinosa i poreza, a s konačnim ciljem povećanje plaća zaposlenih u realnom sektoru.

Poslodavci su ukazali i na problem nerazvijenog ekonomsko-socijalnog dijaloga, raspoloživih javnih fondova koji se sporo i neefikasno stavljaju u funkciju, a misli se na zapošljavanje, profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i dr. Poseban problem je i u Zakonu o zdravstvenom osiguranju, čije su izmjene poslodavci također inicirali i dali u proceduru s ciljem rasterećenja cijene rada odnosno smanjenja obaveze obaveza dana bolovanja na teret poslodavaca (sa 42 dana na 15).

Tokom sastanka bilo je riječi i o važnosti pitanja cijene električne energije i konkurentnosti domaće privrede u kontekstu inflatornih kretanja i promijena na stanju tržišta susjednih zemalja i šire.

Predsjednik i članovi Stranke za BiH sa velikim razumijevanjem su govorili o problemima u privredi, naglasili su važnost iznesenih stavova Udruženja poslodavaca FBiH i dali podršku prijedlozima UPFBiH posebno onima koji se odnose na smanjenje doprinosa, fiskalnih i parafiskalnih nameta, a sve u kontekstu smanjenja cijena rada, povećanja plaća radnika i zadržavanja mladih ali i drugih u Bosni i Hercegovini. Stranka za BiH sa velikim razumijevanjem promovirat će i aktivnosti vezano za pitanja obrazovanja s ciljem adekvatnijeg odgovora za potrebe tržišta rada. Naglasili su također važnost rada institucija Bosne i Hercegovine u smislu privrednih tema koje se rješavaju na ovom nivou vlasti (PDV, Zakon o javnim nabavkama, rad stranaca, uvoz i izvoz i dr.).

“Sastanak sa predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH bio je veoma koristan i u pravo vrijeme kako bi se ključni i gorući problemi naše privrede što hitnije uvrstili na dnevni red novog saziva Parlamenta i Vlade” kazao je predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić.

Učesnici sastanka ocijenili su veoma korisnim održane konsultacije i dogovorili zajedničku saradnju na planu rješavanja predmetnih pitanja u što skorijem periodu.

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.