Smajić: Sporan način imenovanja članova komisije koja će odlučivati o sukobu interesa

od Press Služba SBiH
Smajić: Sporan način imenovanja članova komisije koja će odlučivati o sukobu interesa

Džemal Smajić, delegat (SBiH) u Domu naroda Parlamenta BiH kao sporan segment Zakona o sprečavanju sukoba interesa izdvojio je način imenovanja članova Komisije koja će odlučivati o sukobu interesa.

U postupku imenovanja, prema članu 18. stav 3. Prijedloga zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine osigurava da sastav Komisije odražava jednaku zastupljenost Bošnjaka, Hrvata i Srba, kao konstitutivnih naroda, uz osiguranje jednog člana iz reda ostalih, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

Ovakav sastav Komisije je, navodi Smajić, u suprotnosti sa Ustavom BiH, jer je Ustav BiH u članu IX, Opće odredbe, 3. utvrdio da: ‘Funkcioneri imenovani na položaje u institucijama BiH, u pravilu, odražavaju sastav naroda Bosne i Hercegovine’

– Pošto Bošnjaci čine više od 50 posto sastava naroda, jasno je da u Komisiji mora biti najmanje tri Bošnjaka. Ovakav prijedlog ministra Bunoze nije uopće iznenađenje, jer kao ministar Ministarstva pravde BiH, suprotno zakonima BiH omogućio je da u Ministarstvu ima zaposlen jednak broj Hrvata i Bošnjaka, po 37 posto, uprkos činjenici da Bošnjaka ima tri puta više prema posljednjem popisu stanovništva i da je članom 7. Zakona o upravi ministar bio dužan da osigura odgovarajuću nacionalna zastupljenost državnih službenika i zaposlenika u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva u Bosni i Hercegovini – kazao je Smajić.

Smajić je ministra Bunozu pitao „kojom je odredbom Ustava BiH utvrđena jednaka zastupljenost Bošnjaka, Srba i Hrvata, kao konstitutivnih naroda, uz osiguranje jednog člana Ostalih, za bilo koju instituciji Bosne i Hercegovine, pa tako i za ovu Komisiju?“

– Članom 22. Prijedloga zakona propisano je da Komisija odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova Komisije, što znači da će HDZ i SNSD imati apsolutnu većinu u Komisiji (4 člana). Upravo je zbog toga bitno da sastav članova Komisije odražava sastav naroda Bosne i Hercegovine, jer Bošnjaka mora biti tri puta više od Hrvata, a predlaže se da ih u Komisiji ima jednak broj. Zbog ovakvog sastava Komisije propisano je da se odluke donose većinom glasova, bez etničke zastupljenosti, jer za bilo koju odluku Komisije nisu potrebni glasovi Bošnjaka, naroda koji čini polovinu stanovništva BiH – kazao je Smajić.

Press SBiH

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.