Stranka za Bosnu i Hercegovinu za federalne ministre predložila je kandidate s integritetom i iskustvom

od root
Stranka za Bosnu i Hercegovinu za federalne ministre predložila je kandidate s integritetom i iskustvom

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) predložila je za ministre u Vladi Federacije BiH kadrove sa integritetom, koji su se kroz svoj dosadašnji rad dokazali u oblastim koji su usko vezani za resor za koji su kandidirani.

Time je Stranka za BiH, uz činjenicu da je po pitanju formiranja vlasti u proteklom periodu više puta pokazala principijelnost i državničko ponašanje, za razliku od drugih stranaka, ostala dosljedna izjavama predsjednika Semira Efendića u predizbornoj kampanji, da za odgovorne pozicije u vlasti ima stručne i kompetentne ljude.

Za ministra u Ministarstvu energetike, industrije i rudarstva kandidiran je dr. sci. Adis Bubalo, dipl. mašinski inžinjer. Dugi niz godina obavljao je rukovodeće poslove u JP Elektroprivreda BiH, d.d Sarajevo, Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Riječ je o osobi koja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uživa velik ugled među osobama u stranci iz koje dolazi, ali i među biračima drugih stranaka.

Rođen je 15.10.1975. godine u Konjicu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2000. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić“ u Mostaru. Na ovoj visoko obrazovnoj ustanovi magistrirao je 2005. godine, gdje je i odbranio doktorsku disertaciju u julu 2020. čime je stekao zvanje doktora tehničkih nauka, uža oblast energetika i procesna tehnika. Izabran je u zvanje docent, te angažovan kao spoljni saradnik.

Objavio je više stručnih i naučnih radova na međunarodnim konferencijama i stručnim časopisima. Za vrijeme studiranja boravio je tri mjeseca na studijskom putovanju na institutu u Erlangenu: LSTM Institute for Fluid Dynamic, Erlangen Nurenberg, Germany, u odjelu za mehaniku fluida.

U toku rada učestvovao je u mnogim velikim projektima rekonstrukcija i modernizacije postojećih hidroelektrana.
U bogatoj biografiji Bubala navodi se da je od 2015. godine stalni sudski vještak iz oblasti mašinstva, podoblast energetka i procesna tehnika. Završio je niz dodatnih edukacija i obuka iz oblasti koorporativnog upravljanja, upravljanja ljudskim resursima, energetske efikasnosti i mnoge druge. Član je SBiH od 2001. godine. Bio je maloljetni pripadnik Armije RBiH. Oženjen je i otac dvoje djece. Aktivno govori i piše engleski jezik.

Kandidat za ministra u Ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je Hasan Handžić, više puta nagrađivan kao pripadnik Armije BiH, dobitnik najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan” i ratni vojni invalid.
Hasan Handžić rođen je 25. 3. 1972. godine u Tešnju. Školovan je u vojnim školama za specijalizovana zvanja obavještajno bezbjedonosnih službi.

U vrijeme agresije na našu zemlju obavljao je dužnosti komandira, a bio je i oficir za obavještajne poslove u Komandi 37. divizije kopnene vojske. Tri puta je osvojio mandat vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj i dva puta mandat u Kantonalnoj skupštinu Zeničko-dobojskog Kantona. U svom vjećničkom i zastupničkom radu, između ostalog, bio je prepoznatljiv po istrajnosti u borbi za prava boračke populacije. Više puta u mandatima ocijenjen kao najaktivniji zastupnik od strane nevladine organizacije Centar civilnih inicijativa.

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.