Ministar Almir Bečarević za Radiosarajevo.ba: Vratit ćemo čisto i lijepo naše Sarajevo

od Press Služba SBiH
Ministar Almir Bečarević za Radiosarajevo.ba: Vratit ćemo čisto i lijepo naše Sarajevo

Almir Bečarević (SBiH), novoizabrani ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dašak je novog vjetra u novoj Vladi Kantona Sarajevo s Nihadom Ukom na čelu.

Domaća javnost Bečarevića poznaje kao bivšeg direktora BH-Gasa i eksperta za energetiku i gasni sektor. Danas ministar Bečarević ima priliku da utječe na određene procese i samim tim poboljšanje uvjeta života u Kantonu Sarajevo.

Ima znanje, iskustvo i odlučnost da bude na čelu pozitivnih promjena.

Ministar Bečarević za portal Radiosarajevo.ba otvoreno govori o potrebi umivanja Sarajeva i prvim planiranim potezima, o zahtjevima za smanjenje cijena plina i kako do zdravog zraka u Sarajevu. Odgovara na pitanje je li Sarajevo postalo urbanističko ruglo i šta sa projektima koji su na čekanju. Ekskluzivno otkriva zahtjeve za rast cijena vode.

Radiosarajevo.ba: Uvaženi ministre Bečarević, položili ste zakletvu na ministarsku funkciju, šta će biti Vaši prioriteti nakon preuzimanja dužnosti?

Bečarević: Dobro ste rekli, položio sam zakletvu i to me obavezuje da u svom radu postupam u skladu sa istom. Ono što mi je želja jeste da utičem na smanjenje cijene gasa koja je osnov za šire korištenje prirodnog gasa u domaćinstvima.

Došlo je do pada korištenja ovog energenta i vidimo to kroz zagađenje zraka. Stoga javno tražim da se cijene gasa smanje za minimalno 30 posto. Prostora ima i biće ga od 1. aprila kada će po formuli doći do smanjenja cijene od Gazproma.

Ovo je moj prvi zahtjev prema onima koji odlučuju o cijeni gasa i smatram da je vrlo lako izvodljivo, a biće od značaja za život u Kantonu Sarajevo. Drugi prioritet je higijena grada i izgled javnih površina. Već u utorak (28. mart, op.a.) je prvi radni sastanak u preduzeću Rad kojem će prisustvovati i premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk. Ovo pokazuje da nam je cilj isti i to su oni prvi koraci koje pravimo.

Samo slušati građane

Radiosarajevo.ba: Upravo je premijer Nihad Uk kazao je da će prioritet Vlade biti pitanje čistoće u Sarajevu. Ljudi se zaista žale da je grad prljav. Vi ste najavili “umivanje Sarajeva”. Koje aktivnosti u tom smislu planirate poduzeti i što će građani moći vidjeti?

Bečarević: Kao što sam u prethodnom odgovoru najavio, prva posjeta je preduzeću Rad, a do kraja sedmice i preduzeću Park i Sarajevogasu. Iz ovoga se daju naslutiti i prve aktivnosti koje idu ka ispunjenju obećanja da grad bude čišći, vizualno ljepši, a da prirodni gas bude energent kako je i osmišljen prije više od 40 godina.

Znam da je naša riječ “umivanje” bila riječ koja je korištena u minimiziranju onoga što se želi uraditi, ali građani su svjedoci kakva je čistoća grada i stoga treba samo slušati građane.

Idemo raditi

Radiosarajevo.ba: Mogu li građani očekivati veći broj, recimo, kanti za smeće, klupa, eventualno novih parkova…, naprosto poboljšanje kvaliteta života u Kantonu Sarajevu?

Bečarević: Apsolutno, to mi je želja i zato i prvi sastanci baš u ovim preduzećima. Odmah ide analiza stanja, eventualnih problema i idemo djelovati. Spreman sam izaći na teren i raditi sa njima. Rad svih preduzeća, i nas u kantonu, mora biti podređen stvaranju i poboljšanju kvalitete života. Iz vašeg pitanja vidi se šta se traži, a to su jednostavne stvari koje mi kroz sistem pravimo “naučenim djelima”. Stoga, idemo raditi!

Radiosarajevo.ba: Proteklih godina nerijetko slušamo da je Sarajevo postalo urbanističko ruglo, je li vrijeme da se tome stane u kraj?

Bečarević: Programom rada Vlade KS predviđeno je usvajanje Urbanističkog plana KS i u cilju realizacije programa, aktivnosti Ministarstva biće usmjereni u tom pravcu. Za ovaj dio biće angažovana stručna javnost i korištene najbolje prakse iz ove oblasti.

Da sada odmah dajem ocjene trenutnog i budućeg ne bi bilo korektno jer prvo treba sve sagledati i obaviti najšire konsultacije. Često možemo u pravnoj znanosti vidjeti različita mišljenja po određenoj pravnoj stvari pa tako i ovdje urbanisti imaju svoje kreacije i želje za djelovanjem u određenom prostoru i iste se ne moraju svidjeti drugima.

Potrebno je pomiriti želje i osjećaj kod građana da se zahvati u prostoru rade radi što boljeg iskorištenja prostora i ugodnog gradskog života.

Radiosarajevo.ba: U proteklom periodu započela je realizacija više projekata, ali svjedočimo zastoju nekih od njih što ljude, naravno, frustrira jer otežava kretanje ili korištenje zelenih površina itd. Vlasti se pak žale na blokade. Kakvo je tu stanje i šta se može činiti?

Bečarević: Ovo je generalno pitanje, ali smatram da sve što je započeto i ima dozvole za gradnju treba završiti. Ja o blokadama ne želim pričati jer nikom nisu ništa dobro donijele. Treba razgovarati i otkloniti sve prepreke kako bi se život u gradu odvijao normalno. Prijepore treba rješavati prije realizacije projekta, a ne blokadama od kojih niko nema ništa.

Plin i električni automobili

Radiosarajevo.ba: O zagađenom zraku kod nas se, nažalost, govori uglavnom zimi, no zrak može biti nezdrav i u drugim dijelovima godine. Šta planirate učiniti u smislu stvaranje boljih uvjeta zraka u Sarajevu?

Bečarević: Prvo je smanjenje cijene gasa jer dominantan način grijanja u Sarajevu je na gas, a korisnici polako, i zbog cijene, odustaju od ovog načina grijanja. U kantonu je urađeno mnoštvo studija i potrebno je početi sa određenim rješenjima koja bi doprinijela kvalitetnijem zraku.

Programi za korištenje ekološki prihvatljivih načina zagrijavanja prostora treba nastaviti i upotrebu čvrstih goriva smanjivati. Drugi dio, a koji se veže za ljetni period, jeste upotreba motornih vozila na električni pogon.

Taj dio je dugotrajan proces, ali smanjenjem cijena kod tog tipa vozila i upotreba će biti veća i ista će doprinijeti manjem zagađenju zraka. Subvencije i u ovom segmentu biće od značaja.

Radiosarajevo.ba: Najavili ste određene aktivnosti u pogledu poboljšanja vodosnabdijevanja, koji su u tom smislu vaši planovi?

Bečarević: Obnova vodovodne mreže je prioritet tj. njen nastavak. Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže je isto tako u fokusu. Ono što se sada pojavljuje kao problem jeste zahtjev Uprave KJKP Vodovod i kanalizacija (VIK) za povećanje cijene vode od 48 posto. To me je sačekalo prvi dan na poslu i dosta sam uznemiren zbog toga.

Želim pomoći, ali ovo je nekorektan potez. Razgovor s premijerom (Nihad Uk, op.a.) će brzo biti na ovu temu, ali ne želim da krijem ništa od građana. Stoga, želim da svi znaju šta se traži, i to od Vlade KS koja je imenovana prije tri dana! Pored drugih problema, nisam radostan na poslu već prvi dan.

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.