Dr. Fatima Gavrankapetanović – Smailbegović: Besplatna zdravstvena zaštita za sve građane FBiH

od Press Služba SBiH
Dr. Fatima Gavrankapetanović – Smailbegović: Besplatna zdravstvena zaštita za sve građane FBiH

Dom naroda Parlamenta FBiH 5. oktobra trebao bi se izjasniti o inicijativi “Zdravlje za sve”,  dr. Fatime Gavrankapetanović – Smailbegović, delegatkinje Stranke za BiH u Domu naroda Federacije BiH,  čijim usvajanjem bi se omogućila besplatna zdravstvena zaštita svim stanovnicima FBiH. U slučaju da delegati podrže ovaj prijedlog, Vlada FBiH bi u roku od mjesec dana trebala pripremiti i uputiti u proceduru prijedlog izmjena zakona o zdravstvenom osiguranju. Inicijativu je Klub Bošnjaka u Domu naroda PFBiH već jednoglasno podržao, a ona podrazumijeva da bi se Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju uskladio sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

– Zakon o zdravstvenoj zaštiti definiše načelo sveobuhvatnosti i ljudska prava i vrijednosti u zdravstvenoj zaštiti. U skladu sa članom 21 načelo sveobuhvatnosti ostvaruje se uključivanjem svih građana FBiH u sistem zdravstvene zaštite, uz primjenu objedinjenih mjera i postupaka koje obuhvataju promociju zdravlja, prevenciju bolesti na svim nivoima, ranu dijagnozu, liječenje i rehabilitaciju –,  kazala je Fatima Gavrankapetanović – Smailbegović.

Istim zakonom, dodaje, definirano je da se pacijentom smatra svaka osoba, bolesna ili zdrava, osigurana ili ne, koja zatraži ili kojoj se pruža zdravstvena usluga. S druge strane, Zakon o zdravstvenom osiguranju definira „osiguranike“, njihova prava, načine na koje nezaposlene osobe mogu steći status osiguranika …

– U skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti i neosigurana lica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, a kompleksnost osnova za osiguranje nije u skladu sa načelom sveobuhvatnosti. Princip „Zdravlje za sve“, koji je već ugrađen u načela zakona o zdravstvenoj zaštiti, treba na adekvatan način uključiti u zakon o zdravstvenom osiguranju – ističe Gavrankapetanović – Smailbegović.

Podsjeća da su ovakva načela ugrađena u zakone država okruženja, ali i bh. entiteta RS, te da izmijenjeni zakon treba biti u primjeni od 1. januara.

Press SBiH

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.