Kurtćehajić: “Prvo presuda iz Strazbura pa onda novi Izborni zakon”

od root
Kurtćehajić: “Prvo presuda iz Strazbura pa onda novi Izborni zakon”

 

Akademik, prof. dr. Suad Kurtćehajić član predsjesništva Stranke za Bosnu i Hercegovinu komentirao je najave izmjene Izbornog zakona BiH.

On je poslao poruku Evropskoj uniji, koja bi morala da da prioritet ustavnoj implementaciji presuda Suda za ljudska prava u Strazburu prije utvrđivanja i donošenja novog Izbornog zakona za Bosnu i Hercegovinu.

Kurtćehajić smatra da, uvažavajući evropske vrijednosti, odnosno prava i slobode predviđene u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima i koja čl. 2., st. 2 čini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine, najprije treba napraviti promjene Ustava Bosne i Hercegovine koje će u potpunosti omogućiti implementaciju Suda za ljudska prava u Strazburu u predmetima Sejdić-Finci, Ilijas Pilav i Aida Zornić, pa tek onda pristupiti izradi i donošenju novog izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.